Järleån

Några timmar ute i den vackra naturen kring Järleån minns jag med glädje. Efter allt regnande var det fortfarande gott om vatten i ån. Och slänternas leriga stigar var så där lagom hala. Men allt gick bra. Tangias stormkök är en sådan pryl som verkligen väcker goda känslor. Måste nog bli flitigare att använda det.…